Taisyklės

Vertimas iš anglų kalbos
Ištrauka iš Tarptautinės virvės traukimo federacijos (TWIF) taisyklių vadovo
TARPTAUTINIŲ VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Apibrėžimai ir sąlygos

1. VIRVĖS TRAUKIMO SPORTAS

Virvės traukimo sportu užsiima komandos, esančios nacionalinių virvės traukimo asociacijų, prisijungusių prie Tarptautinės virvės traukimo federacijos (TWIF) tikrosiomis narėmis. Kaip reglamentuoja TWIF, dalyviai turi būti ne profesionalai ir privalo laikytis Tarptautinės virvės traukimo federacijos taisyklių ir nurodymų.

2. KATEGORIJOS

Tarptautinės virvės traukimo varžybos skirstomos į tokias kategorijas:
Lauko ir salės
Vyrų ir moterų
Suaugusių ir jaunių

3. SVORIO KATEGORIJOS

Visose tarptautinėse varžybose komandos rungiasi tokiose svorio kategorijose:
Ultra puslengvis svoris ne daugiau kaip 480 kg.
Puslengvis svoris ne daugiau kaip 520 kg.
Lengvas svoris ne daugiau kaip 560 kg.
Lengvas vidutinis svoris ne daugiau kaip 600 kg.
Vidutinis svoris ne daugiau kaip 640 kg.
Pussunkis svoris ne daugiau kaip 680 kg.
Sunkus svoris ne daugiau kaip 720 kg.
Supersunkus svoris svorio apribojimų nėra

4. SVĖRIMAS IR ŽYMĖJIMAS

Jeigu komanda nepasisveria per tam nustatytą laikotarpį, jai suteikiamas dar vienas bandymas pasisverti. Svėrimas ir žymėjimas turi baigtis mažiausia valandą iki skelbtos varžybų pradžios.

5. AMŽIAUS APRIBOJIMAI.

Tarptautinėse virvės traukimo varžybose negali dalyvauti jaunesni nei 15 metų asmenys.
1. Jaunių (jaunimo) kategorija
Jaunių(jaunimo) kategorijos varžybose gali dalyvauti virvės traukėjai nuo 15 iki 18 metų.
2. Suaugusiųjų kategorija
Suaugusių kategorijos varžybose gali dalyvauti virvės traukėjai, sulaukę 18 metų .
Tais metais, kai traukėjui sukanka 18 metų jis gali varžytis jaunimo arba suaugusiųjų kategorijoje, tačiau negali varžytis abiejose kategorijose.
Moterų kategorijoje galima varžytis sulaukus 16 metų, iki to laiko, kol moterų kategorija
suorganizuojama jaunimo ir suaugusiųjų kategorijoje.

6. KOMANDOS IR KEITIMAI

1. Traukėjų skaičius komandoje.
Varžybų pradžioje komandą sudaro 8 virvės traukėjai. Bus laikoma, kad varžybos prasideda, konkrečioms komandoms, kai jos yra pasirengimo pozicijoje traukti virvę, tiesiogiai stebint teisėjams.
2. Sąlygos keitimui.
Keičiantis sportininkas gali pakeisti bet kurį vieną traukėją per vienas varžybas. Įvykus keitimui, kiti keitimai neleidžiami. Sportininkai gali būti keičiami taktiniais sumetimais ir dėl traumų. Keitimas galimas tik komandai pasisvėrus ir įvykus pirmam traukimui. Pakeistas traukėjas negali dalyvauti tolimesnėse varžybose toje svorio kategorijoje. Keičiantis sportininkas turi būti konkretaus klubo ar šalies registruotas traukėjas.
3. Keitimų tvarka.
Abu sportininkai, keičiamas ir jį keičiantis, su pilna apranga (marškinėliais, šortais, kojinėmis ir avalyne) turi prisistatyti vyr. teisėjui arba jo paskirtam asmeniui. Varžybų zonoje (tinkamoji vietoje ant kieto paviršiaus) privalo būti parengtos mažos svarstyklės (pvz. naudojamos vonioje), kad būtų galima nustatyti abiejų traukėjų svorių skirtumą. Keičiantis sportininkas privalo sverti tiek pat arba mažiau už komandos narį, kurį jis/ji keičia. Bendras komandos svoris negali padidėti po keitimo, net jei jis prieš tai nesiekė maksimalaus leistino tos svorio kategorijos svorio. Iškart po keitimo, vyr.teisėjas arba jo paskirtas pareigūnas panaikina pakeisto dalyvio antspaudą ar žymėjimą, nenuplaunamu žymekliu panašiai pažymi keičiantį sportininką. Vyr. teisėjas ar jo paskirtas asmuo pažymi keitimą atitinkamos svorio kategorijos žiniaraštyje, pridėdamas ir ištrindamas atitinkamų traukėjų akreditacijos numerius.
4. Minimalus traukėjų skaičius
Antras keitimas draudžiamas. Jeigu antras žaidėjas patiria traumą, komandai leidžiama tęsti varžybas su 7 sportininkais. Komandai neleidžiama tęsti varžybų su mažiau nei 7 traukėjais.

7. TRENERIAI.

Kiekvienos komandos veiksmams varžybų metu gali vadovauti vienas treneris. Komanda gali turėti ir antrą trenerį, kuris rūpinasi komandos reikalais ne varžybų aikštelėje. Jam neleidžiama patarinėti sportininkams traukimo metu ir jis turi būti varžyboms vadovaujančio teisėjo nurodytoje vietoje.

8. SPORTINIS INVENTORIUS.

1. Sportinė apranga
Komandos dėvi įprastą sportinę aprangą: kelnaites, sportinius marškinėlius arba megztinį ir kojines iki kelių.
Apsauginė apranga
Teisėjui leidus, sportininkai gali vilkėti odą saugančius rūbus po sportine apranga. Apsauginius diržus galima segėti tik ant sportinės aprangos. Inkaro (paskutiniojo sportininko) dėvimi apsauginiai drabužiai neturi viršyti maksimalaus leistino 5 cm. storio, jie visada turi būti dėvimi po sportine apranga, tarp virvės ir kūno. Ant apsauginių drabužių negali būti kabliukų, griovelių ar kitokių priemonių, skirtų virvei sulaikyti.
2. Derva
Dervą leidžiama naudoti tik rankoms tepti. Kai varžybos vyksta patalpoje dervą galima naudoti tik gavus leidimą ją naudoti sporto salėje, o gavus tokį leidimą, ją galima naudoti tik laikantis teisėjų nurodymų.
3. Apranga sveriantis prieš varžybas.
Vyrų komandoms leidžiama svertis dėvint tik tinkamo dydžio nepermatomomis kelnaites. Moterų komandoms leidžiama svertis dėvint tik tinkamo dydžio nepermatomas kelnaites ir marškinėlius. Batelių laikyti arba dėvėti sveriantis nereikia.
4. Avalynė.
(a) lauko avalynė
Sportinių batelių formos keisti negalima. Avalynės padas, kulnas ir kulno šonas turi būti tiksliai viename lygyje. Metalinės batelių nosys neleidžiamos. Leidžiama metalinė kulno plokštė, ne storesnė nei 6,5 mm., lygi batelio kulne bei neišsikišanti į šonus. Smaigaliai ar vinys, išsikišančios iš batelių padų ar kulnų, neleidžiami.
(b) avalynė patalpose
Traukiant virvę patalpose, sportininkai turi dėvėti pripažinto sportinės avalynės gamintojo* batelius, kurių pado negalima keisti. Padas turi būti guminis arba iš kitos medžiagos, užtikrinančios optimalų sukibimą ir nepažeidžiančios grindų paviršiaus.

9. VIRVĖ

1. VIRVĖS MATMENYS.
Virvės apimtis turi būti ne mažesnė kaip 10 cm (100 mm) ir ne didesnė nei 12,5 cm (125 mm). Joje negali būti mazgų ar ko nors kito, už ko galima nusitverti. Virvės galai turi būti susukti. Minimalus virvės ilgis – 33,5 m.
VIRVĖS ŽYMĖJIMAS
Juostelės ar žymės pritvirtinamos taip, kad teisėjas galėtų jas lengvai pataisyti virvei išsitempus ar susitraukus.
1. Virvės žymėjimas lauke:
Penkios juostelės ar žymės pritvirtinamos tokiu būdu:
a) viena (1) juostelė ar žymė – virvės centre
b) dvi (2) juostelės ar žymės, kiekviena jų – keturis (4) metrus į abi puses nuo centrinės žymės
c) dvi (2) juostelės ar žymės, kiekviena jų – penkis (5) metrus į abi puses nuo centrinės žymės
d) žymės, išvardintos a, b, ir c punktuose, turi būti skirtingų spalvų.
2. Virvės žymėjimas uždarose patalpose:
Penkios juostelės ar žymės pritvirtinamos tokiu būdu:
• viena (1) juostelė ar žymė – virvės centre
• dvi (2) juostelės ar žymės, kiekviena jų – du metrus į abi puses nuo centrinės žymės

*Ginčytinus klausimus sprendžia pirmenybėms vadovaujantys teisėjai

• dvi (2) juostelės ar žymės, kiekviena jų – du su puse (2.5 m) metro į abi puses nuo centrinės žymės
žymės, išvardintos a, b, ir c punktuose, turi būti skirtingų spalvų.

10. TRAUKIMO ZONA IR ŽYMĖS

1. Traukimo zona ir žymės lauke
Lauke virvė traukiama ant lygaus žolės paviršiaus, pažymint vieną centro liniją.
2. Traukimo zona ir žymės patalpose
Uždarose patalpose virvė traukiama ant dangos, turinčios pakankamą sukibimą su įprastine salės sportine avalyne ir ją patvirtina TWIF. Rekomenduojamas traukimo ploto ilgis – 36 metrai. Viena centro linija ir dvi šoninės linijos, du metrus į abi puses nuo centrinės linijos, žymimos traukimo plote.

TRAUKIMO TECHNIKOS TAISYKLĖS

11. VIRVĖS LAIKYMAS

Sportininkams neleidžiama sugriebti virvės dalies, esančios tarp išorinių juostelių ar žymių. Pradėjus traukti, pirmasis traukėjas laiko virvę kiek įmanoma arčiau išorinės juostelės ar žymės. Virvėje neturi atsirasti jokių mazgų ar kilpų, joks komandos narys negali prispausti virvės prie kurios nors savo kūno dalies. Virvės persipynimas yra kilpa. Pradedant traukti, virvė turi būti įtempta, o jos vidurio žymė – virš centrinės linijos ant žemės.

12. TRAUKIMO POZICIJA

Kiekvienas traukiantis komandos narys laiko virvę abiem plikomis rankomis įprastu būdu – abiejų rankų delnais į viršų, virvei slystant tarp kūno ir viršutinės rankos dalies. Bet koks kitas laikymo būdas, neleidžiantis virvei laisvai judėti, laikomas stabdymu ir prieštarauja taisyklėms. Sportininkai stato pėdas priekyje kelių, jie visada turi likti traukimo pozicijoje.

13. INKARO POZICIJA

Paskutinis traukėjas vadinamas inkaru. Virvė turi judėti prie kūno, įstrižai pro nugarą ir per priešingą petį – iš užpakalio į priekį. Likusi virvės dalis slenka po pažastim atgal atgaline ir išorine kryptimi, o neįtempta virvės dalis vyniojasi laisvai. Inkaras tuomet laiko traukiamos virvės dalį įprastu būdu – abiejų rankų delnais į viršų, ištiesęs rankas į priekį.

TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI

14. TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI VARŽYBŲ METU

1. Bendri taisyklių pažeidimai

Atsisėdimas. Tyčinis atsisėdimas ant žemės arba negrįžimas į traukimo poziciją tuoj pat po paslydimo.
Palinkimas. Žemės lietimas bet kuria kūno dalimi, išskyrus pėdas.
Virvės stabdymas. Bet koks virvės laikymo būdas, neleidžiantis jai laisvai judėti
Virvės laikymas. Bet koks kitoks virvės laikymo būdas nei įprastas sugriebimas, aprašytas taisyklėse Nr. 11, 12, 13,
Virvės prispaudimas. Virvės prispaudimas, neleidžiantis jai praeiti tarp kūno ir viršutinės rankų dalies.
Pozicija. Prisėdimas ant pėdos ar galūnės, arba pėda, nepastatyta priekyje kelio.
Lipimas virve. Virvės praleidimas pro rankas.
Irklavimas. Pakartotinas prisėdimas ant žemės, pėdas dedant atgal.
Inkaro pozicija. Bet kokia kita pozicija, nei apibūdinta taisyklėje Nr.13.
Antrasis treneris. Antrojo trenerio pastabos komandai traukimo metu.
Pasyvumas. Komandų nesugebėjimas aktyviai varžytis traukimo metu, nė vienai iš jų neįgyjant pranašumo ilgesnį laiką (tai galėtų pakenkti šios sporto šakos reputacijai), gali būti bet kuriuo momentu teisėjų įvertinti kaip “traukimo nebuvimas”. Tokiu atveju traukimas pradedamas iš naujo ant naujos arba mažiau išmindžiotos žemės, esančios kuo arčiau pradinės traukimo vietos Jei traukimas su pasyvumo periodais tęsiasi ilgiau nei 10 min., vyr.teisėjas gali paskatinti centro teisėją paskelbti “traukimo nebuvimą.”
2. Pažeidimai lauko varžybų metu
Atramos kojoms. Bet kokie įspaudai žemėje iki pasigirstant komandai ”įtempti”.
3. Pažeidimai varžybų uždarose patalpose metu
Žingsniai į šoną. Išžengimas iš pažymėtos teritorijos, vykstant varžyboms salėje.

15. DISKVALIFIKACIJA

Komandos gali gauti du (2) įspėjimus dėl taisyklių pažeidimų bet kurio vieno (1) traukimo metu, prieš būdamos diskvalifikuotos. Visų taisyklių pažeidimų atveju, komanda gali būti nubausta nusižengus nors vienam jos nariui.

16. TAISYKLIŲ NESILAIKYMAS

Bet kokių tarptautinių varžybų taisyklių nesilaikančios komandos gali būti pašalintos iš varžybų.

VARŽYBŲ RUNGTYS IR REZULTATAI

17 RUNGTYS, TRAUKIMAI IR PERTRAUKOS

Varžybos taškais susideda iš (n x ( n – 1 ) ÷ 2 rungčių, kur n yra varžybose dalyvaujančių komandų skaičius. Kiekvieną rungtį sudaro du (2) traukimai . Tarp traukimų daroma pertrauka. Tarp rungčių daroma ne ilgesnė kaip šešių (6) minučių pertrauka, prasidedanti komandai paliekant areną ir pasibaigianti, kai komanda grįžta į varžybų vietą, pasirengusi vėl įžengti į areną.

18 BURTŲ TRAUKIMAS

Prieš prasidedant rungčiai, komandos burtų keliu (metant monetą) išsiaiškina, iš kurios pusės teks traukti virvę. Po pirmo traukimo komandos keičiasi vietomis. Prireikus trečiojo traukimo, vėl metama moneta.

19. LAIMĖJIMAS
1. Bendras laimėjimas
Traukimas laimėtas, kai viena komanda patraukia virvę taip, kad viena iš šoninių žymių ant virvės atsiduria už centrinės linijos žymės, arba teisėjui diskvalifikavus kitą komandą.
2. Laimėjimas lauko varžybose
Traukimas laimėtas, kai viena iš šoninių virvės žymių pratraukiama už centrinės linijinės žymos žemėje
3.Laimėjimas uždarose patalpose
Traukimas laimėtas, kai viena iš šoninių virvės žymių pratraukiama už priešingos žymos pusės aikštelėje.

20. REZULTATAI
1. Taškai
Komanda, rungties metu laimėjusi du (2) traukimus iš eilės, gauna tris (3) taškus, o pralaimėjusi komanda nulį (0) taškų. Kai rungties metu komandos laimi po vieną traukimą, kiekviena jų gauna po 1 (vieną) tašką.
2. Pusfinaliai, finalai
Rungtį laimi komanda, laimėjusi du (2) traukimus iš trijų (3). (Jei iš karto laimimi 2 traukimai – trečio traukimo nereikia). Komanda, laimėjusi rungtį rezultatu 2 : 0, gauna 3 taškus, pralaimėjusi – 0 taškų. Komanda, laimėjusi rungtį rezultatu 2 : 1 , gauna 2 taškus, o pralaimėjusi 1 tašką.

21. TRAUKIMO NEBUVIMAS

“Traukimo nebuvimas” skelbiamas, jei :
a) abi komandos pažeidinėja taisykles, po to kai gauna du perspėjimus,
b) abi komandos pasyvios,
c) abi komandos paleidžia virvę dar nesibaigus traukimui,
d) traukimas nutrūksta nė vienai komandai nepažeidus taisyklių.
Kai “traukimo nebuvimas” skelbiamas a, b, ar c atveju, pertraukos nedaromos, ir traukiama iš naujo tučtuojau, nesuteikiant komandoms jokios pagalbos ar kitų paslaugų. Kai traukimo nebuvimas skelbiamas d atveju, skiriama reikiamo ilgio pertrauka.

TEISĖJAVIMAS

22. PAREIGŪNAI IR TEISĖJAI
Tarptautinė virvės traukimo federacija paskiria pareigūnus, kurie kontroliuoja visas tarptautines varžybas. Galutinę tarptautinių varžybų teisėjų atranką atlieka techninė komisija.

23. TEISĖJO ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS

Rungčiai paskirtas teisėjas priima visus reikalingus sprendimus.
Jis privalo užtikrinti, kad:
1) būtų laikomasi Tarptautinės virvės traukimo federacijos taisyklių,
2) virvė būtų paruošta varžyboms iki komandoms atvykstant į traukimo vietą,
3) kiek įmanoma būtų laikomasi nustatyto tvarkaraščio.
Teisėjas gali :
4) daryti pertraukas, kaip aprašyta taisyklėje Nr.14,
5) skelbti “traukimo nebuvimą”,
6) po perspėjimo diskvalifikuoti vieną ar abi komandas,
7) be perspėjimo diskvalifikuoti komandą, kuri, jo nuomone, elgiasi nekorektiškai žodžiais ar veiksmais, kenkiančiais šios sporto šakos reputacijai.
Duodamas įspėjimus, vadovaujantis teisėjas tai parodo įprastu ženklu, įvardindamas komandą ir pridedamas “pirmas įspėjimas” ar “antras įspėjimas”. Tokie vadovaujančio teisėjo nurodymai privalo būti aiškūs ir trumpi, išreikšti atitinkamais ženklais.
Teisėjo sprendimai yra galutiniai.

24 ŠONINIŲ TEISĖJŲ PAREIGOS

Šoniniai teisėjai visada paklūsta vadovaujančio teisėjo nurodymams Traukimo metu šoninis teisėjas užima poziciją greta besivaržančių komandų, priešingoje pusėje nei vadovaujantis teisėjas. Šoninis teisėjas stebi traukimą ir įprastais ženklais parodo vadovaujančiam teisėjui komandų nusižengimus taisyklėms. Šoninis teisėjas informuoja taisyklių pažeidėjus apie vadovaujančio teisėjo duotus įspėjimus.

25 TEISĖJAS SVĖRIMO PROCEDŪRAI

Oficialiose varžybose gali būti paskirti pareigūnai, padedantys teisėjui, atsakingam už svėrimo procedūrą, teisingai pasverti ir pažymėti sportininkus.

ŽENKLAI IR KOMANDOS

26 STARTAS

Gavęs ženklą iš abiejų komandų trenerių apie pasirengimą rungčiai, teisėjas duoda komandoms šias žodines ir vaizdines komandas:
“Paimkite virvę” Virvė laikoma kaip aprašyta punktuose Nr. 11, 12, 13, visa pėda remiantis į žemę.
“Įtempkite”. Virvė įtempiama iki reikiamo lygio. Lauko varžybose kiekvienas traukėjas gali ištiestos pėdos bato kulnu ar šonu pasidaryti vieną atramą kojai.
“Pasiruoškite” Teisėjas patikrina virvės poziciją. Virvės centro žymė turi nusistovėti virš centro linijos, nubrėžtos ant žemės ar grindų.
“Traukite” Po reikiamos pauzės.

27 TRAUKIMO PABAIGA

Teisėjas sustabdo traukimą sušvilpdamas ir rodydamas laiminčios komandos kryptimi, arba, “traukimo nebuvimo” atveju, sukryžiuodamas rankas ir rodydamas į centro žymę.

28 KOMANDŲ VIRVĖS TRAUKIMO VARŽYBOSE SĄRAŠAS

(Žiūrekite priedą 36 psl.)

KOMANDA ŽENKLAS
1. Komanda, ar pasiruošusi? Ranka rodoma į komandą
2. Paimkite virvę Rankos ištiestos į priekį
3. Įtempkite Rankos ištiestos į viršų, delnais į vidų
4. Virvę į centrą Rodoma į virvės pusę, kurią reikia patraukti į centrą
5. Pasiruoškite Rankos ištiestos į viršų, delnais į išorę
6. Traukite Rankos atmetamos žemyn į šonus
7. Laimėtojo parodymas Sušvilpimas ir rodymas į laiminčią komandą
8. Keiskitės pusėmis Sušvilpimas ir rankų sukryžiavimas virš galvos
9. Traukimo nebuvimas Sušvilpimas ir rankų sukryžiavimas prieš save
10. Perspėjimas Pakeliama ranka, esanti toje pačioje pusėje kaip ir taisykles pažeidusi komanda, vienas arba du pirštai

29 DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ SĄRAŠAS

(Žiūrekite priedą 37 psl.)

PAŽEIDIMAI ŽENKLAS

1. Atsisėdimas horizontalūs judesiai ištiesta plaštaka
2. Palinkimas plaštaka horizontalioje padėtyje, rodo į žemę
3. Virvės stabdymas alkūnė liečia pakeltą sulenktą koją virš kelio
4. Virvės laikymas du kumščiai vienas priešais kitą
5. Virvės prispaudimas kėlimo judesys plaštakomis palei kūną
6. Pozicija spyrimo judesys ir blauzdos tiesimas
7. Lipimas virve lipimo judesiai kumščiais
8. Irklavimas irklavimo judesys su ranka ir viršutine kūno dalimi
9. Inkaro sugriebimas ranka liečiant nugarą
10. Treneris pirštu liečiant lūpas
11. Kojų atramos spyriai kulnimis į žemę
12 .Žengimas į šoną žingsnis į šoną viena pėda

VARŽYBŲ STRUKTŪRA

30. BENDRA CHARAKTERISTIKA

TWIF tarptautinės varžybas sudaro atrankinis turas, pusfinalis ir finalas.
(a) Atrankinis turas vykdomas taškų sistema. Šiame varžybų etape burtai traukiami tik vieną kartą. Burtai traukiami dalyvaujant TWIF paskirtų delegatų.
(b) Po atrankinio turo keturios komandos patenka į pusfinalį. Komandos, pralaimėjusios pusfinalyje, rungiasi dėl III vietos, o nugalėjusios patenka į finalą ir kovoja dėl I – II vietų

31. MINIMALUS KOMANDŲ SKAIČIUS

Pasaulio ar Europos varžybose kiekvienoje svorio kategorijoje turi dalyvauti mažiausiai 4 komandos.

32. VARŽYBOS VIENOJE GRUPĖJE

Kai svorio kategorijoje rungiasi mažiau nei 12 komandų, visos komandos varžosi vienose atrankinėse varžybose taškų sistema.
(a) Keturios komandos, geriausiai pasirodžiusios atrankinėse varžybose taškų sistema, patenka į pusfinalį.
(b) Komandų, užėmusių 3 ir 4 vietas atrankinėse varžybose, varžovai pusfinalyje parenkami metant monetą.
(c) Komanda, laimėjusi metant monetą, varžosi su antrą vietą atrankinėse varžybose užėmusia komanda, o pralaimėjusi – su atrankinių varžybų nugalėtoja.

33. VARŽYBOS DAUGIAU KAIP VIENOJE GRUPĖJE

Kai svorio kategorijoje rungiasi 12 ar daugiau komandų, komandos atrankinėse varžybose taškų sistema skirstomos į dvi grupes. Dalijimas į grupes bus atliekamas, vadovaujantis ankstesnių varžybų rezultatais (regioninių ar pasaulio pirmenybių). Pirmą ir antrą vietas grupėse užėmusios komandos patenka į pusfinalį. Grupių nugalėtojos pusfinalyje kovoja su antrąsias vietas užėmusiomis komandomis iš kitos grupės. Jei pasibaigus atrankinėms varžyboms pirmąsias dvi vietas grupėje užėmusios komandos turi vienodai taškų, jų varžovai pusfinalyje išaiškinami burtų keliu.

34. VIETŲ NUSTATYMAS ATRANKINĖSE VARŽYBOSE

Jeigu po atrankinių varžybų iškyla ginčų dėl būsimų pusfinalio dalyvių, taikomos žemiau pateiktos taisyklės. Jomis taip pat bus naudojamasi nustatant vienodai taškų surinkusių komandų vietas grupėje.
1) Tarpusavio rungčių rezultatai. Komandos, surinkusios daugiausia taškų tarpusavio varžybose, užima aukštesnes vietas.
2) Pergalių skaičius. Jei tarpusavio rungčių rezultatai vienodi, tuomet į pusfinalį patenka komandos, iškovojusios daugiausia pergalių grupės varžybose.
3) Perspėjimai. Jei pirmieji du rodikliai vienodi, pirmenybę patenkant į pusfinalį turi mažiausiai perspėjimų atrankinėse varžybose gavusi komanda (komandai, diskvalifikuotai atrankinėse varžybose, įskaitomi 3 perspėjimai toje rungtyje. Esant „traukimo nebuvimui“, iki „traukimo nebuvimo“ paskelbimo duoti perspėjimai pridedami prie bendro komandos gautų perspėjimo skaičiaus per varžybas. Jeigu „traukimo nebuvimas“ skelbiamas dėl pažeidimų, nurodytų taisyklėje Nr. 21 (a) abi komandos turi po 3 perspėjimus).
4) Komandos svoris. Jei pirmieji trys rodikliai yra vienodi, pirmenybę patenkant į pusfinalį turi mažiausiai sverianti komanda. Komandų svoris užfiksuojamas ir patvirtinamas sveriant sportininkus prieš varžybas.
5) Burtų traukimas ar monetos metimas. Jei visi aukščiau išvardinti rodikliai vienodi, pusfinalio dalyvius nulemia burtų traukimas ar monetos metimas.

REKLAMOS TAISYKLĖS

1.Sąlygos reklamai
Nacionalinės komandos gali naudoti savo aprangą reklamos tikslams, pagal žemiau išvardintas sąlygas, o komanda susideda iš 8 traukėjų, jos trenerio ir antrojo trenerio:
– leidžiama naudoti bendrovės ar produkto, o taip pat ir produktų rūšies ar grupės, pavadinimus, jei jie neprieštarauja etikos reikalavimams.
– reklama neturi būti politinio, religinio, ideologinio pobūdžio.
– neleidžiama reklamuoti alkoholio, tabako, narkotinių produktų .
– neleidžiama naudoti švytinčių dažų, ne tik reklaminiams užrašams, bet ir aprangai.
– varžybų apranga turi atitikti TWIF taisykles.
– reklama ant kitų varžybos aprangos dalių (pvz. batų, kojinių ir kt.) neleidžiama.

Vertimas tikras. LR BK 293 str. turinys dėl žinomai melagingo vertimo man žinomas. UAB „Verslo strategija“ vertėja Edita Mališauskienė. 2003-04-15.

Kaunas, 2003 m. balandžio mėn. d.

Aš, Kauno miesto notarė Vida Penkauskaitė, parašo tikrumą Editos Mališauskienės liudiju.

Registro Nr.

Atlyginimas

Notaras