Lietuvos virvės traukimo federacijos (LVTF) metinis ataskaitinis susirinkimas 2016 11 19 Jonava.

business-meeting-v2-1024x7961

Gerbiamieji virvės traukikai, treneriai, teisėjai, šio sporto rėmėjai ir mus palaikantys, pranešame kas nuspręsta, priimta ir kokie pokyčiai artimiausiu metu bus įvykdyti Lietuvos virvės traukimo sporte.

 1. Pats svarbiausias susirinkimo darbas buvo prezidento rinkimai. Šio darbo atidėlioti nebuvo galima nes iki lapkričio pabaigos buvo daug darbų registrų centre ir bankuose, kurie be oficialaus prezidento nebūtų buvę galimi. Pagal LVTF įstatus prezidentu galėjo būti renkamas tik valdybos narys. Iki lapkričio 15 dienos nebuvo sulaukta jokių kandidatų į prezidentus, todėl valdybos nariai iškėlė savo kandidatą – Antaną Gricių.

Valdybos sprendimu paprasta balsų dauguma ir atviru balsavimu: UŽ _4_  PRIEŠ _1_ prezidentu išrinktas Antanas Gricius.

Išrinkto prezidento vizija:

Turėdamas pakankamai patirties, užsispyrimo, žmogiškųjų išteklių ir ryšių federacijos interesams apginti – vienas svarbiausių uždavinių yra svorio kategorijų sutapatinimas su TWIF galiojančiomis. Jo nuomone didžiausias dėmesys turi būti aukšto meistriškumo sportininkų rengimas ir šalies atstovavimas Europos ir Pasaulio čempionatuose. Teisėjavimui Jo nuomone, reikia ieškoti entuziastų, kurie tai darytų nemokamai. Galbūt ieškoti kompromiso, kad teisėjai būtų kiekvieno klubo prievolė. Tai prasilenkia su šiandien vykdoma mūsų teisėjavimo politika. Tobulėjimas, klubų veiklos augimas ir didesnis dėmėsys srityse, kurios buvo apleistos – pagrindiniai tikslai.

 1. Išrinkus prezidentą sulaukta labai aktyvių diskusijų, prieštaravimų, ginčų bei siūlymų kituose einamuose klausimuose, jų pasekoje priimtos šios naujos nuostatos:

 

 1. Nuo šiol Nauji nariai norintys įstoti į federaciją valdybai turi raštu pateikti prašymą dėl įstojimo į federaciją. Oficialiai neįstoję į federaciją klubai ir jų atstovai negali balsuoti priiminėjant sprendimus. Susirinkimuose gali dalyvauti tik patariamuoju balsu.
 2. Stojimo mokestis. Naujų narių įstojimo mokestis grindžiamas išlaidomis pakeičiant dokumentus registrų centre ir indėliu į federacijos biudžetą. Stojimo mokestis 100 eurų.
 3. Metinis nario mokestis. Nario mokestis 150 eurų per metus. Jis papildomai skirstomas, priklausomai ar komanda dalyvauja lauko ar vidaus varžybose. Šiai dienai paskaičiuojant visas varžyboms reikalingas išlaidas ir federacijos įsipareigojimus TWIF‘ui ši suma yra adekvati. Nario mokestis turi būti sumokėtas iki kovo mėn. Apibendrinant: TWIF nario mokestis yra beveik 900 eurų, mokestis Lietuvos federacijų sąjungai 90 eurų, vienų varžybų organizavimas apie 150 eurų (jų turime ketverias), apdovanojimai (laukui ir salei) po 300 eurų vienas komplektas.  Veikiančių narių turime apie 10. Todėl metams surinkta suma siektų 1500 eurų.

 

 1. Internetinė svetainė. Svetainė yra aktyvi, veikianti ir oficiali. Atlikti darbai : Surastas programuotojas (NEMOKAMAI), sukurta visiškai nauja šiuolaikiška interneto svetainė, sumokėta už svetainės talpinimą iki 2017 11 mėn. 101 euras. Nupirktas domenas virvėstraukimas.lt ir www.lvtf.lt . Praeitų metų patirtis parodė, jog pavedus atsakomybę vienam žmogui(Andrius Matulis) talpinti, koreguoti, naujinti ir rūpintis svetainės turiniu – nepasiteisino, tačiau kadangi nebuvo galinčių ir norinčių virvės traukimo klubo atstovų, kurie norėtų tuom užsiimti – internetinės svetainės veiklą savanoriškai prisiėmė VTK klubas„Švyturys“. Jeigu turite įdomios informacijos, norite dalintis savo pasiekimais, turite idėjų kaip gerinti internetinės svetainės turinį – susisiekite su „Švyturiu“.

 

 1. Varžybų kalendorius. Varžybų kalendorių matysite oficialiame internetiniame puslapyje. Jame įtraukti užsienyje vykstantys aktualūs renginiai. Turime pasidžiaugti, jog dauguma LVTF klubų pasidalino atsakomybėmis rengti tiek vidaus bei lauko etapus savuose miestuose, taip sumažinant LVTF kaštus.

 

 1. Labai daug diskusijų, pastebėjimų ir nepasitenkinimo sukėlė LVTF kategorijos neatitinkančiosTWIF reikalavimų. Bendru nutarimu svorio kategorijos nustatomos ir keičiamos į tokias, kokias pripažįsta TWIF. Jaunimo kategorijoms taikomos GENSB kriterijai. Esant pasikeitimams GENSB, TWIF katerogijose, bus vykdomi atitinkami pakeitimai ir LVTF kategorijose. Priežastis labai paprasta. Reikalavimų neatitinkančiose kategorijose besivaržantys klubai negali kovoti dėl teisės atstovauti Lietuvą Europos ir Pasaulio čempionatuose. Įvedama ir nauja kategorija – varžybų paįvairinimui, kurioje bendras komandos svoris 600kg, tačiau nebus ribojamas komandos narių skaičius (gali dalyvauti ir vyrai ir moterys kartu).

 

 1. Etiketo plėtojimo idėja virvės traukimo sporte papildyta keletu punktų. Buvo išreikštas nepasitenkinimas bei nusivylimas kai kurių sportininkų elgesiu varžybų metu ir nepagarba kitiems sportininkams bei varžybų organizatoriams. Tradiciškai paskutinė kategorija varžybose buvusi MIX600 persikėlė į patį priekį. Taip padaryta todėl, kad kai kurios jaunimo komandos sudalyvavusios viso renginio pradžioje, ir baigusios pasirodymą varžybose, nelaukia apdovanojimų ar varžybų uždarymo išvažiuoja namo taip palikdami varžybų organizatorius su dvejomis besivaržančiomis komandomis. Tai prasilenkiama su pagarba ir etiketu. Šis pakeitimas pasiteisino ir LVTF laikysis jo toliau, siekdama populiarinti virvės traukimo sportą. Finalai be žiūrovų ir palaikymo – ne finalai.

 

 1. Svėrimai. Nauja ir griežtai kontroliuojama taisyklė bus dėl svėrimų aprangos kodo. Svertis vienais apatiniais rūbais nuo šiol griežtai draudžiama. Svėrimų teisėjas svers tik komandas atėjusias svertis su sportine apranga. Moterys, merginos privalo vilkėti sportinę liemenėlę ir sportines kelnes, šortus, tampres. Vyrai privalo vilkėti sportinius šortus. Kitu atveju komanda bus sveriama su rūbais. Rūbų svoris nebus išskaičiuotas.

 

 1. Komandų registravimas prieš varžybas. Priimta išankstinė komandų registracija (komandos vadovas atsiunčia paraišką dalyvavimui – komandos sudėties pildyti nereikia) į visus LVTF vykdomus vidaus/lauko čempionatus, etapus. Taip sumažinama našta varžybų organizatoriams, iškart žinomos dalyvaujančios komandos bei išnyksta tokie atvejai, kai varžybų organizatoriai puikiai surengia čempionatą, etapą, tačiau dėl tam tikrų priežasčių, pajėgios komandos neatvažiuoja, nedalyvauja etape ir net nėra ko apdovanoti. Šiais metais įvedamos sankcijos komandų vadovams neužregistravusiems savo klubo iš anksto. Už neregistruotą komandą svorio kategorijoje – drausminė nuobauda 30 eurų. Jei iš anksto neregistruota komanda dalyvauja dvejose kategorijose – drausminė nuobauda dauginasi iš kategorijų skaičiaus. Taip labiau vertinsime vieni kitų darbą ir laiką.

 

 1. Komandų aktyvumas. Šiemet LVTF buvo labai nemaloniai nustebinta kai kurių komandų ir klubų aktyvumu. Narys (komanda) pretenduojantis tapti federacijos nariu, ar jau esantis federacijos narys negali praleisti federacijos organizuojamų renginių be pateisinamos priežasties ar valdybos pritarimo. Klubas pažeidęs šį nutarimą negalės dalyvauti EUROPOS ar PASAULIO čempionate atstovaudamas savo klubą. Tai buvo vertinama kaip nepagarba sporto šakai, federacijos darbui, varžybų  organizavimui, virvės traukimo populiarinimui.

 

 1. Teisėjavimas. Per praėjusius metus LVTF pavyko įgyvendinti suplanuotą teisėjavimo politiką. Turime keturis aktyvius ir disciplinuotus teisėjus. Giedrių Kasparą, Mindaugą Darašką, Agnę Žadeikytę ir Raimondą Šidlauską. Federacija dėkoja šiems žmonėms už jų darbą ir indėlį į virvės traukimo sportą. Viena iš siekiamybių – tikslas turėti bent vieną ar du teisėjus turinčius TWIF kategoriją. Ateityje bus dedamos pastangos, kad federacija galėtų tai įgyvendinti.

 

 1. Atviri klausimai, pastebėjimai. Susirinkimo pabaigoje buvo svarstomi atviri klausimai kaip komandos gali prisidėti prie virvės traukimo populiarinimo. Diskusijoje buvo visko: nuo negatyvių minčių, ginčų kaip klubai turėtų „išgyventi“ ateinantį sezoną iki sėkmės istorijų, kaip pastiprinti savo gretas ir kaip pritraukti daugiau investicijų. Bus siekiama kurti bendrus projektus, organizuoti bendresnę veiklą, nes visos federacijos veikloje būta nemažai konfliktų.

Linkime sėkmės naujam išrinktam LVTF prezidentui Antanui Griciui. O komandoms, naujo stimulo augti ir tobulėti bei padėti vieni kitiems. Norėdami pakilti į aukštesnį virvės traukimo sporto lygį, dirbkime kartu. Į visus kilusius klausimus dėl naujo reglamento, taisyklių – kreipkitės į LVTF prezidentą arba valdybos narius.

 

Tekstą rengė: Gediminas Simutis – virvės traukimo klubas „Švyturys“

 

2016-11-22