Susirinkimas

Lietuvos virvės traukimo federacijos valdybos nutarimu šaukiama neeilinė konferencija, kuri įvyks po 15 dienų t.y. 2015-07-04 Dusetose.

Konferencijos darbotvarkė

1. Naujos valdybos rinkimai.

2. Generalinio sekretoriaus rinkimai.

3. Einamieji klausimai.

 

2015-06-19 LVTF